Presentación – Aurkezpena

La programación de NAK 2019 contempla un programa multidisciplinar integrado por talleres, presentaciones y conciertos, varios de ellos con obras inéditas, reforzando los objetivos planteados en anteriores ediciones.

El festival propone el eje temático de MÚSICA Y CIENCIA, presentando varias propuestas que analizarán, desde la perspectiva de la creación e interpretación, la relación existente entre la música de vanguardia y diferentes disciplinas científicas como la física acústica, astronomía, astrofísica, matemática y otros fenómenos relacionados, como la sinestesia. 

La programación, que integrará talleres y conciertos didácticos y participativos, varios de ellos con obras inéditas, alternará divulgación e interpretación musical, revelando al público no especializado la estrecha vinculación existente entre música y ciencia.

Alor anitzeko programa dugu aurtengo 2019ko NAK jaialdian, zeinean tailerrak, aurkezpenak eta kontzertuak ospatuko diren. Zenbait kontzertutan aurretik argitaratuak izan ez diren musika lanak entzuteko aukera izango dugu, aurreko edizioetan planteatutako helburua sendotuz.

Jaialdiak proposatzen duen gaiaren ardatza MUSIKA ETA ZIENTZIA da. Gai honen inguruan aurkezten diren proposamenak sormena eta interpretazioaren ikuspuntutik, musika garaikidearen eta zientziaren alor desberdinen arteko harremanaren arabera aztertuko dira. Hala nola, fisika akustikoa, astronomia, astrofisika, matematika eta sinestesiarekin erlazionatutako beste fenomenoak.

Egitarauak tailer zein kontzertu didaktiko partizipatiboak fusionatuko ditu, zenbait kasutan argitaratuak izan ez diren musika lanak tartekatuz. Horretaz gain, musikaren hedapena eta interpretazio musikala txandakatuko da, aditua ez den entzuleari musika eta zientziaren artean dagoen harreman estua ezagutaraziz.

 

 

 

 

© 2020 NAK Festival